Mladost - ludost?! Šta svaki roditelj tinejdžera treba da zna

Mladost… Koje su granice? Šta je “normalno“ ponašanje u mladosti, a šta nije? Koji su problemi mladih „samih sa sobom“, a koji roditelja sa mladima u ovom dobu?

Prva i najupečatljivija činjenica je da tinejdžeri imaju pojačanu potrebu za samopotvrđivanjem i izgradnjom ličnih stavova i stilova ponašanja. To najčešće donosi i prve veće sukobe sa roditeljima, jer tinejdžeri traže slobodu, uvažavanje, suprotstavljaju se kontroli, emocionalno se udaljavaju od porodice i okreću se vršnjacima.

Sukobi svakako postaju neizbežni kad na red dođu izlasci, a najveći problem je „pomiriti“ želje, potrebe i stavove roditelja i tinejdžera. Poenta je, dakle, pronaći „zlatnu sredinu“, ne sputavati decu previše, ali i kontrolisati njihovo ponašanje.

Na prvom mestu je sigurnost!
Prva stvar, kako biste negovali dobar odnos i zbrinuli svoje dete, jeste dogovaranje oko pravila sigurnosti. To znači da mu objasnite kakva sve iskušenja može očekivati i da ga naučite kako da reaguje ukoliko se oseti ugroženim. Postavljanjem granica tinejdžeri će lakše kanalisati emocije i ponašanje. Ipak, potrudite se da i prilikom postavljanja pravila budete tolerantni i fleksibilni. Svako naređivanje stvara otpor. Jako je važno da znate gde i sa kim vaše dete izlazi. Dogovorite se oko vremena i načina odlaska i dolaska kući. Ukoliko dete ne dođe na vreme iz inata, kaznite ga.

Šta je normalno a šta ne?
Pored porodice, na mlade znatan uticaj ima i šire društvo, sistemi vrednosti društva, školovanje. Dolazi do pobune, javlja se borba protiv autoriteta. Adolescent sklapa nova poznanstva, prijateljstva, formira osećanje pripadnosti grupi vršnjaka. Dolazi do formiranja emotivnih veza, a primarni objekti ljubavi se zamjenjuju drugim koji su primereni adolescenciji. Sa manje ili više teškoća, najveći broj mladih ljudi u ovom periodu sa i bez neke stručne pomoći, formira svoj stabilan identitet. Mladi postaju stabilne ličnosti koje se mogu uhvatiti u koštac sa svim problemima koje život donosi. ALI period adolescencije ne ide kod svih adolescenata lako. Manji broj mladih doživljava čitav niz poremećaja. Za njih je adolescencija faza krize.

U adolescenciji je jako teško povući granicu izmedu normalnog i bolesnog jer se adolescent u toku krize ponaša čas kao psihotičan, čas kao neurotičan, čas normalno. Zbog toga je potreban oprez. Psihopatologija adolescencije i adolescentne krize, se ispoljava kroz neurotske, psihopatske, psihotične simptome, kao što su alkoholizam, narkomanija, suicidalno i delinkventno ponašanje. Sa završetkom i povlačenjem krize dolazi i do okončanja i povlačenja psihopatoloških simptoma. Najčešći poremećaji koji se javljaju u adolescenciji su neurotski poremećaji koji se javljaju u vidu osećanja nesigurnosti, nedovoljne prihvaćenosti od vršnjaka, anksioznosti, depresivne reakcije koje mogu biti vrlo ozbiljne i koje se završavaju pokušajima ili čak ostvarenim suicidima. Jedan broj adolescenata ne uspeva da svoje ponašanje uskladiti sa socijalno prihvatljivim normama u školi, na ulici, u igri sa vršnjacima, u socijalnom komuniciranju sa odraslima. Analizom tih adolescenata, dolazimo do saznanja da su to mladi iz razvedenih brakova, brakova sa poremećenom dinamikom (alkoholizam, bolest, loši meduljudski odnosi, pojava agresivnosti jednog člana porodice u odnosu na ostale) ili se radi o emotivno hladnim roditeljima koji nisu na adekvatan način prihvatili dete, ili su ga potpuno odbacili. Drugi način je agresivno ponašanje u školi, na ulici, na mestima gde se okupljaju mladi. Takva deca nisu prihvaćena od strane vršnjaka, kažnjavaju se, izbacuju iz škole.

 Tinejdžeri i društvo

Negativan uticaj vršnjaka
U toku adolescencije usled njene specifičnosti mladi ljudi i to oni koji imaju osjećaj manje vrednosti, koji su uplašeni, a koji žele postići i doživjeti nešto više, vezuju se za odredene grupe, i to potčinjavanjem, prilagodavanjem, ponašaju se kao članovi grupe. Alarmantna je činjenica da se mladi ljudi pridružuju grupama vršnjaka koji imaju negativan uticaj. U tim grupama imamo delinkventno ponašanje koje se ispoljava na više načina:

1. Laganje / izbegavanje istine
Ovakvo ponašanje u adolescenciji može biti u funkciji odbrane, kao posledica straha od kazne koju očekuju od roditelja.

Mitomansko laganje - Nastaje u funkciji stvaranja lične važnosti, učvršćivanje dominacije nad drugima. Može biti u cilju negiranja neprijatne i nepodnošljive situacije, pa je kroz laganje postignuto ono što se ne može postići u realnosti.

Prestupničko laganje - ovo laganje se javlja s predumišljajem, ima cilj da pribavi materijalnu pomoć ili da se izbegne kazna.

2. Krađa
U fazi adolescencije krađa nije izraz neprilagođenosti, već znak psihopatskih karakteristika ličnosti, ona nastaje iz koristoljublja; motivi za takvo ponašanje su složeniji: težnja za prisvajanjem, otpor prema autoritetu, izraz neprijateljstva prema drugima.

3. Bežanje od kuće
Ono može biti zbog težnje mladih da se osamostale, promene sredinu, dobiju nezavisnost. Postoje i oni koji beže iz hedonističkih razloga, želje za neogranićenom slobodom, avanturom, željom za nesmetanim uživanjem, izbegavanjem obaveza. Veliki broj adolescenata beži iz roditeljske kuće da bi izbegli kaznu, oslobodili se tiranije roditelja. Nije svaki beg od kuće devijantan. Mora se videti kvalitet ličnosti, uzrok bega.

4. Promiskuitetno ponašanje
U adolescenciji, naročito kod devojaka vrlo su česte pojave menjanja seksualnih partnera. Ovo je odraz depresije, gde mlada osoba kroz odnos sa partnerom zadovoljava pregenitalne, a ne zrele genitalne potrebe. To može biti način traženja primarnog objekta ljubavi, nadoknada uskraćivanja ljubavi od roditelja u ranom djetinjstvu. Nakon ovakvih iskustava adolescent se oseća prazno, opustošeno i sa produbljenom emotivnom potrebom. Zato nalazi drugog, trećeg partnera, a sve u cilju zadovoljenja emotivnih potreba koje nije imala u svom razvoju.

 Tinejdžerski period

Rano stupanje u seksualne odnose
Razlozi za rano stupanje adolescenata u seksualne odnose su mnogobrojni. Kao neki od razloga mogli bi se navesti potreba za bliskošću, eksperimentisanjem, dokazivanjem superiornosti u grupi vršnjaka, i dr. Granica stupanja u seksualne odnose pomera se naniže sa 18 na 16 godina, broj neželjinih trudnoća se povećava kao i broj zaraženih polnom prenosivim bolestima.

Porodica veoma utiče na seksualno ponašanje dece u pubertetu i adolescenciji. Putem vaspitanja, ona utiče na formiranje ličnosti i usvajanje moralnih načela. Od načina na koji to porodica postiže, zavisiće njihovo usvajanje. Ako je vaspitanje nametnuto autoritetom roditelja, a ne usvojeno u prisnim odnosima sa njima, moralna načela koja su stečena u porodici nemaju praktičnu vrednost, pošto nisu postala sastavni deo ličnosti. Ona su nakalemljena i nestaju zajedno sa odbacivanjem autoriteta koji ih je nametnuo. Nikakav pritisak autoritarnih roditelja ne može izmeniti ponašanje deteta. Zato nije čudo da devojčica, koja je vaspitavana pod posebno strogim režimom i koja je pod stalnim nadzorom, u svom prvom kontaktu sa suprotnim polom stupa u polne odnose.

Moramo uvažiti činjenicu da je većina mladih ljudi seksualno aktivna (što ne znači da su već stupili u seksualne odnose) i da je zbog toga nužno stalno promovisati razvoj znanja i veština koje će im pomoći da se zaštite od rizika. Potrebno je ohrabriti adolescente: da samostalno donose odluke, pozitivno i odgovorno izražavaju i istražuju svoju seksualnost, otvoreno razgovaraju o tome, se nauče da se odupru seksualnoj prisili i nasilju.

izvor:najboljamamanasvetu.com

© 2023 Biti roditelj - Portal za buduće i sadašnje roditelje. Web by Chilli media