Od 1. jula roditeljski dodatak za prvo dete 100.000 dinara

U skladu sa novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, roditeljski dodatak za prvo dete biće 100.000 dinara, umesto dosadašnjih 39.000.

Roditelji svih prvorođenih beba koje su na svet došle od 1. januara ove godine i onih koje će se roditi do 1. jula 2018. godine primaće roditeljski dodatak od 39.000 dinara, odnosno iznos koji propisuje važeći Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009).

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kažu da se zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak po sadašnjim propisima, podnosi najkasnije do navršenih šest meseci deteta, a visina se utvrđuje u odnosu na dan rođenja.
Novi zakon počinje da se primenjuje 01. jula 2018. godine i njime je predviđeno da se zahtev podnosi najkasnije do navršene prve godine deteta. Za drugo i treće dete, dodatak ostaje isti.

Novi propisi donose promene i kad je u pitanju pravo na porodiljski dodatak. Do sad su ovo pravo imale samo žene zaposlene na ugovoru o radu, dok će novim odredbama ono biti prošireno i na porodilje koje samostalno obavljaju neku delatnost, kao i one angažovane uz ugovor o delu ili ugovor o privremeno-povremenim poslovima. Osnovica za isplatu tog dodatka zavisiće od uplaćenih doprinosa na osnovu vrste prihoda koje su imale u poslednjih 18 meseci.

Još jedna od novina propisanih novim zakonom je i paušal od 5.000 dinara za svako rođeno dete, koji je uveden umesto ranije mere povraćaja PDV na bebi opremu.

© 2023 Biti roditelj - Portal za buduće i sadašnje roditelje. Web by Chilli media